dimecres, 16 de juny de 2010

Alternatives per reduir el dèficit públic, i no aplicar la retallada del govern.

Reduir el frau fiscal fins a nivell de Europa (Europa 13% Espanya 23%). Els Inspectors d'Hisenda arribaven fa uns mesos a una estimació de 280.000 milions d'euros de forat fiscal.
=> Amb una política ferma de lluita contra el frau fiscal es podrien recaptar 40.000 milions i no faria falta aplicar cap retallada.

Retirar les tropes d'Afganistan, Líban i Somàlia (750 milions d'estalvi) i eliminant l’inversió en I+D de la indústria militar  prevista per a 2010 (950 milions).
=> S'assoliria el mateix efecte que congelar les  pensions

Si es retallen a més els 1.400 milions previstos per a inversió en armament aquest any.
=> No seria necessari modificar el còmput de les pensions (estalvi de 500 milions), ni eliminar la retroactivitat de les prestacions per als dependents (670 milions)

També es podria eliminar la despesa pendent de l'avió de combat Eurofighter (preveu 10.795 milions fins a 2024) i els 1.353 milions per a 24 helicòpters de combat Tigre.
A Espanya la despesa militar arriba al 18% dels pressupostos generals del estat i no es reduirà el seu pressupost. Cosa que si ha fet alemanya que vol eliminar 40.000 soldats.

Modificar el sistema impositiu apropant-lo al francès o alemany on les grans fortunes tributant al 60% com a França, o al 50% com a Alemanya (aquí  les SICAV tributen al 1%). A alemanya les rendes del capital tributant igual que les del treball o per damunt com a França, aquí tributen al 18% enfront del 45 màxim de les del treball.

Eliminar la despesa de la casa Reial xifrada amb 100 milions any. Tenint amb compte que la fortuna del rei es xifra amb 2.000 milions de euros.
=> Aniria molt be per no retallar la llei de dependència.

La retallada de la inversió pública podria limitar-se amb el fons de la banca

Eliminació de les exempcions que s'apliquen als premis de loteries, apostes i sortejos, que permetria un ingrés a les arques públiques de 1.165 milions.
=> suficients per a estalviar-se la meitat de la retallada de sou dels funcionaris aquest any (2.250 milions).

Supressió de càrrecs de lliure designació, assessors que els polítics designen a dit. l'Administració espanyola hi ha uns 25.000 càrrecs de lliure designació, dels quals es podrien suprimir 20.000 "sense impacte laboral". Com el sou mig ronda els 4.000 euros al mes, suposaria un estalvi de 1.120 milions a l'any.
=> el doble que la reducció de las ajudes al desenvolupament.

Eliminació de la casella d'assignació tributària a l'Església catòlica de la declaració de l'IRPF, una anomalia de l'impost, ja que permet a un únic col·lectiu la possibilitat de triar la destinació.
=> Amb la seva supressió s'incrementarien en 250 milions els ingressos de lliure assignació.

Si es suprimissin els sous per als professors que imparteixen religió en centres escolars públics ens estalviaríem 650 milions a l'any.
=> Ajustant-se a les directrius d'un Estat laic, es podrien mantenir els 600 milions de l'ajuda al desenvolupament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada