dilluns, 6 de febrer de 2012

La signatura de la liquidació (Finiquito) es invalida si es signa al rebre la carta d'indemnització.

El Supremo aclaraeix que es necessària la clara voluntad del treballador de finalizar la relació laboral.

Segons recull una sentència del Tribunal Suprem de 28 de novembre de 2011:
La signatura de la liquidació (Finiquito) per part d'un treballador serà invàlida si es produeïx en el mateix moment que la comunicació del seu cessament per causes objectives.

La sentencia estudia el cas d'un empleat al que se li va fer lliurament, juntament amb la carta d'acomiadament, de determinada quantitat en concepte d'indemnització, preavís i liquidació, i un document en el qual s'indica que el treballador percep tal import, "no quedant cap quantitat pendent de reclamació a l'empresa, pel que queda liquidada aquesta relació".
En concret, el treballador va rebre una indemnització de 20 dies per any de servei, a més de la resta de quantitats, i va signar per a això un document descrit com de saldo i liquidació.

En aquest sentit, resulta relativament probable que, si el cessament es comunica alhora que es presenta la liquidació, el treballador confongui ambdues idees.
Per això, la sentència aclareix que la liquidació ve sotmèsa, com tot acte jurídic o pacte del que és emanació externa, a un control judicial.

Regles interpretatives:
La sentencia exposa les regles interpretatives del reconeixement de liquidacions "com expressió de la lliure voluntat de les parts", que resideixen en la voluntat i intenció extintiva o liquidatoria del signant i en la suficient precisió de l'objecte.  
En funció d'aquesta doctrina, el Suprem determina que ha de desestimar-se el recurs presentat per l'empresa, atès que no s'aprecia "voluntat extintiva alguna en la subscripció simultània de la liquidació i liquidació".

Tampoc creu el Tribunal que existeixi " cap desig de posar fi al contracte", i això encara que el treballador signés el document, ja que "va ser l'empresa, i no el recurrent, qui ho va extingir prèvia i unilateralment, acompanyant a la comunicació del cessament l'escrit de saldo i liquidació".
Per tot això, es parla d'una "nul·la eficàcia deslliuradora al document, la fiabilitat del qual no solament pogués considerar-se minvada per haver-se subscrit sense la garantia dels representants dels treballadors (presència no necessària, però sí convenient), sinó que, i encara més, no complia funció transaccional alguna".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada