divendres, 10 de juny de 2011

Preguntes i Respostes sobre la Reforma de la Negociació Col·lectiva:

Aquests són les respostes al las preguntes sobre el nou decret sobre la Negociació Col·lectiva que aprovarà el Govern i que haurà de ser ratificat o modificat en el termini d'un mes pel congrés dels Diputats:
Es manté la pròrroga automàtica del conveni col·lectiu?
Haurà un termini de 20 mesos perquè empresa i sindicats renovin un conveni que hagi caducat. Si passat aquest temps les parts no es posen d'acord, s'engegaran processos de mediació i arbitratge, mecanismes que formaran part dels continguts mínims d'un conveni. I si en aquest cas no s'assolís desbloquejar, «es mantindrà la vigència del conveni col·lectiu».
Quin paper jugarà el conveni d'empresa?
La reforma dóna prioritat al conveni d'empresa sobre el sectorial o regional amb l'objectiu de facilitar la flexibilitat interna en les empreses. La regulació de les condicions laborals establertes en un conveni d'empresa tindran prioritat en el cas de salaris, complements, hores extres, horaris, jornada, etc...
Quin és el marge de flexibilitat que tindran les empreses?
La flexibilitat interna de les empreses és un dels objectius de la reforma. L'esborrany de projecte de llei destaca l'obligació d'incloure en el conveni un percentatge màxim i mínim de jornada laboral que podrà distribuir-se de forma irregular al llarg de l'any. Si no es pacta altra cosa diferenta, aquest percentatge serà del 5%.
Guanyen poder dels sindicats?
Totes les mesures de flexibilitat interna haurien de passar irremeiablement per les comissions paritàries i, per tant, per les mans sindicals i les seves resolucions tindran la mateixa «eficàcia jurídica» que el conveni col·lectiu. Quan hagi discrepàncies en assumptes de flexibilitat interna, aquestes comissions tindran un termini de set dies per a decidir i, si no s'assolís el acord, l'opció serà, també en aquest cas, la mediació i l'arbitratge, una de les eines clau de la reforma dels convenis.
Quines atribucions tindran las Comissions Paritàries?:
Estaran formades a parts iguals per representants de l'empresa i dels treballadors, i seran les responsables d'intentar un acord quan sorgeixi un conflicte laboral. S'incrementa el seu poder, equiparant l'eficàcia jurídica de les seves resolucions a les del conveni.
Quines seran la funcions del Consell de Relacions laborals:
El Govern engegarà un Consell de Relacions Laborals i de Negociació Col·lectiva, adscrit al Ministeri de Treball, que estarà format per l'Executiu, la patronal i els sindicats. La funció encomanada serà ocupar-se directament de la negociació col·lectiva, elaborar informes i assessorar a empresaris i treballadors.
Quina serà la vigència dels convenis?:
Els convenis seguiran vigents durant 20 mesos després de compliment el seu termini (o per denúncia d'una de les parts). Posteriorment es recorreria a un arbitratge. Actualment, un conveni es manté indefinidament després del seu venciment mentre no hagi altre que ho reemplaci (ultraactividad)
Quin es l'objectiu del Arbitratge?:
Patronal i sindicats hauran d'incloure en cada conveni un compromís previ de “sotmetre les discrepàncies a un arbitratge vinculant” en el cas que s'hagin superat els terminis marcats per a la negociació, incloses les negociacions en les comissions paritàries, sense arribar a un acord.
Quina serà la prioritat del conveni d'empresa?
Els convenis d'empresa tindran prioritat sobre els d'àmbit sectorial o territorial en temes com salari base i complements, hores extres, distribució jornada laboral, classificació professional dels treballadors i modalitats de contractació.
Com queda la Flexibilitat en la jornada laboral?
Es podrà distribuir la jornada dels treballadors de manera irregular amb canvis d'horaris o de jornada per a facilitar la flexibilitat interna per un 5% de la jornada laboral de cada treballador.
Com queda el Despenjament salarial?
Els empresaris podran modificar a la baixa les condicions salarials fixades en els convenis d'àmbit superior (sectorials o territorials) només quan les perspectives econòmiques de l'empresa puguin afectar a les possibilitats de manteniment de l'ocupació durant un període màxim de 3 anys. Una vegada desapareguin les causes que van provocar el despenjament, s'han de recuperar les condicions amb una programa pre establert.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada