divendres, 25 de febrer de 2011

Horaris de treball mes racionals i mes humans


Encara que actualment hi han temes molt importants, voldria posar sobre la taula un tema que afecta a tots els ciutadans, l'horari de treball.
Si volem un pais país mes modern, mes fort, competitiu i mes sostenible, seria necessària l'adopció d'uns horaris mes racionals i mes humans, que només serà possible si assolim una millor distribució i un major aprofitament del temps.

Molts treballadors i treballadores romanen en el treball un excessiu nombre d'hores i això provoca que:
 • No se sentin realitzats
 • No siguin rendibles i productius per a les seves empreses
 • Estiguin insatisfets
 • No puguin reciclar-se ni formar-se.
 • No puguin continuar amb els seus estudis.
 • Estiguin esgotats i no descansin prou.
 • No puguin menjar decentment.
 • Pateixin malalties i tinguin una salut mes dèbil.
 • Estiguin frustrats perquè no veuen a la seva família ni als seus amics
 • Estiguin neguitosos davant aquesta asfixiant rutina del dia a dia.
 • Las relacions de parella no siguin bones.
Els horaris inadequats ens perjudiquen a tots, però molt especialment a les dones i als nens.

Voldria denunciar que dediquem moltes hores al treball, les tasques domèstiques i de cura… i poc temps per a activitats socials, culturals, oci…
 
Tenim que fer un repartiment més racional i igualitari del temps personal, social, familiar i laboral e impulsar una societat diferenta on la conciliació, la igualtat, la qualitat de vida, l'humanisme... ocupin un lloc preferent en la nostra escala de valors. Sense oblidar la productivitat, per a ser competitius en un món globalitzat i complex.

Però hem de tenir clar que la productivitat no augmenta per estar més hores en el treball, sinó per treballar amb mes efectivitat.
Hem d'abandonar la idea de que estar mes hores al treball es mes productiu, i substituir-lo per una cultura de la eficiència i la eficàcia buscant l'excel·lència.

Per tot això cal planificar, acabar amb la impuntualitat, eradicar les reunions mancades de preparació i a hores inadequades, convertir els esmorzars de treball en desdejunis de treball, fer reunions més breus i mes eficients, eliminar las reunions a ultima hora de la jornada laboral, els viatges amb dedicació completa i el treball al cap demana, etc.......

Demano a les Administracions i a la ciutadania que facin seus principis tan necessaris com: 
 • Horaris de treball que permetin al treballador, al pare i a la mare, la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • El valor i la necessitat del temps propi 
 • El respecte al temps dels altres 
 • La consideració que les relacions laborals han de basar-se en la humanitat, la confiança i el compromís.
 • Jornades laborals que permetin als treballadors ser mes productius, ser mes feliços i sense perdre la salut.
 • Autònoms i botiguers amb horaris que els permetin viure dignament i que puguin conciliar el treball i la seva vida personal i familiar.
Estic en contra de una ampliació dels horaris comercials, ja que no incrementarà el consum, no servirà per a reduir la inflació i produirà un greu desequilibri entre el petit comerç i les grans superfícies. Defenso el model tradicional de comerç de proximitat, que dóna vida i seguretat a les ciutats, i que crea un volum d'ocupació major que en les grans superfícies, de major qualitat, més estable, amb més drets, i mes respectuós amb la vida familiar i personal.

Estic convençut que aquestes propostes que faig estan recolzades per tot-hom, però desgraciadament son una il·lusió al nostre país, amb partits de dreta com el PP que l'únic que vol es el benefici del empresari a tota costa, inclús a costa de la salud i de la ocupació.

Peró con que l'ultim que queda es la esperança, tinc confiança que en el futur tots recapacitem, i especialment el joves, i buscarem un model que ens faci mes humans i menys maquines.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada