dimarts, 24 de juliol de 2012

A MI LA ROJA, ME LA TRAE FLOJA !!
Empezare diciendo, con perdón de los que puedan sentirse heridos, que ” LA ROJA, ME LA TRAE FLOJA”.

No tengo nada en contra del deporte ni de la selección, y si ha ganado ha sido justamente y porque lo merece. Pero debo decir que no me siento identificado por esta selección y paso a exponer el porque.

En la situación de crisis que tenemos, no es muy ejemplar ni ético que los jugadores de la selección reciban una prima de más del 25% sobre la anterior Eurocopa, por conseguir una buena clasificación o ganar la Eurocopa, mientras cada día hay miles y miles de personas paradas, desahuciadas o sin poder comer.

Nadie puede entender que en una época de recortes generalizados, en particular, en políticas sociales, los miembros de la selección cobren 300.000 € de prima libre de impuestos, cuando sus sueldos anuales son de muchos millones.

Pero lo mas grave es que 100.000 personas pidieron a la selección, como hacen otras selecciones como la de Italia, que donaran la prima para obras sociales y al final se han quedado los 300.000 euros libres de impuestos.

Otra situación que me escandalizó fue que los miembros de la selección bebían como cosacos en la celebración y alguno acabo borracho, dando un doble mal ejemplo a nuestra juventud, primero por no dar la prima para fines sociales y después por beber en publico.

Así, cada vez son más las voces que piden a la Federación Española de Fútbol que los jugadores "no solo tributen las primas sino que donen dichas cantidades con fines sociales, demostrando así que su amor patrio va mas allá del fútbol y que desean, igual que nosotros, levantar la grave situación de este país con su solidaridad".

Tampoco es admisible la norma aprobada por el Gobierno de José María Aznar que permite que los futbolistas extranjeros tributen seis años como no residentes, a pesar de estar viviendo y trabajando en España, a un tipo fijo del 24,75%. Es decir y, hablando en plata, Cristiano Ronaldo y Mourinho cotizan como lo hace un mileurista (Mesi lleva mas de seis años y paga un 52%).

No entiendo tampoco como el gobierno permite que los clubes de fútbol deban a Hacienda y a la Seguridad Social nada menos que 5.000 millones de euros, y que con solo 3.000 millones habríamos podido salvar la Sanidad (También habríamos podido salvar la sanidad con los 3.000 millones del IVA que no paga la Iglesia).

No es más patriota aquel que enarbola la bandera, la patria no existe, existen las personas y nuestra capacidad de ser solidarios con ellas, y trabajar para que nuestra sociedad sea cada día mejor, mas justa y mas solidaria.

Pero ellos no son los únicos culpables, nosotros tenemos doble culpa, primero por estar aborregados y dejar de pensar en lo importante de este país que se hunde como el Titánic, y lo segundo, ver con mucha pena como había 150.000 personas en la celebración de la selección, y solo 10.000 en la marcha de los mineros, patético, tenemos lo que nos merecemos.

Pues bien paso de todos estos eventos, que idiotizan al pueblo, mientras unos lloran por ganar la Eurocopa, el pueblo llora cuando se desahucia a sus ciudadanos, se recorta la sanidad, la educación, la ley de la dependencia, las pensiones, los subsidios sociales, etc, etc.

Que bajo hemos caído, donde está nuestro compromiso de la justicia social para todos mientras nos estas sacan quitando todos los beneficios sociales para pagar a los banqueros?

Finalmente quisiera aclarar que no pretendo ofender a nadie con esto, pero si expresar de forma libre lo que pienso.

dijous, 12 de juliol de 2012

La pujada del IVA, el Recambi de Equivalencia, i la incompetència del govern del PP


Actualitzat el 24/07/2012 a les 18h
L'IVA és el principal impost indirecte i una gran font de finançament de l'Estat i grava el consum de tots els béns i serveis.
El govern del PP va aprovar el divendres 13/7/2012 en el Consejo de Ministros la pujada del IVA general del 18 al 21% i la del reduït del 8 al 10%. Peró la pujada amagava un canvi de denominació de molts bens i serveis que provocara una pujada del IVA encara mes gran.
La pujada del IVA entrarà en vigor el 1 de Setembre de 2012

Amb aquesta pujada que ha decidit el govern, el PP ha mentit un cop mes, ja que sempre deia que no pujaria l'IVA, i a mes el nostre país tindrà un impost superior al d'Alemanya, holanda, Regne Unit o França i igual al d'Itàlia.

La Constitució estableix que la fiscalitat ha de ser progressiva, el que en essència vol dir que pagui més qui més té, això entra en contradicció amb la actitud del PP, ja que el IVA es pujarà a tots els ciutadans independentment de la seva renda.

S'estima que la pujada de IVA que ha fet el PP suposarà que cada família gasti uns 600 euros més a l'any.

El PP no ha quantificat els ingressos extraordinaris que espera amb aquesta pujada, encara que a l'abril va dir que amb la pujada d'impostos indirectes (l'IVA i els especials a l'alcohol, tabac i carburants) esperava obtenir 7.500 milions en 2013, però els tècnics d'hisenda pensen que serà menys per l'alt nivell de frau i corrupció que tenim.

Seria millor que el PP apostes per eliminar el frau i la corrupció del IVA al nostre país, els tècnics del ministeri d'Hisenda estimen que cada any es deixen de recaptar uns 17.000 milions d'euros pel frau en l'IVA.

Senyors del PP apostin per la lluita contra el frau i la corrupció i la pujada de impostos als mes rics, en lloc de fer pagar la factura als mes dèbils.

Serveixi com exemple que el govern manté exempt de IVA les transaccions financeres. Si s’apliqués el IVA a aquestes transmissions es podrien recaptar uns 4.500 milions de euros mes.

La pujada del IVA no sol ha estat criticat per els ciutadans, si no que també ha estat criticada amb molta força per diverses federacions d'empresaris, sindicats i comerciants.

El sector turístic esta molt preocupat per la mesura ja que ens farà ser menys competitius, si comparem el 5,5 % de IVA amb el qual es grava aquesta activitat a un altra gran potència turística europea com es França.

El sector turístic és un 'sector estratègic i oxigen per als comptes del estat,' ja que compta amb 370.000 d'empreses que ocupen a 1,4 milions de treballadors, amb uns ingressos de 30.604 milions d'euros nets a l'any 2011.
Al final es possible que amb aquesta mesura en lloc de recaptar mes IVA, perdem competitivitat en el sector turístic i recaptem menys, penós!

Entrades a teatres, cinemes de tot tipus, circs, concerts i demés espectacles anterior ment gravada amb un 8% de IVA, ara un 21%, però  resulta que els braus (toros) i els espectacles purament esportius mantenen el IVA reduït, patètic!

Els tipus imposables de l'IVA s'apliquen quatre tipus diferents d'IVA:

· Amb caràcter general s’aplicarà el tipus del 21%
· El reduït del 10 %
· Súper reduït del 4 %.
· Els exemptes d'IVA
 
Per si a algú li interessa us detallo com pujara el l'IVA

Segueixen en el 4%
 • Productes de menjar bàsics: llet,pa ,ous, cereals, verdures, fruites, hortalisses
 • Els medicaments (igual que les pròtesis, órtesis i implants interns per a persones amb minusvalidesa) 
 • Llibres, premsa i revistes
 • Llibres de text, quaderns de cal·ligrafia i de vacances, els blocs de dibuix, els mapes i els àlbums
 •  Habitatges de protecció oficial
 • Obres per a construcció i/o rehabilitació d'edificis destinats a habitatges de protecció oficial.
 • Medicaments per a ús humà.
 • Béns i serveis destinats a minusvàlids
 • Llibres, periòdics i revistes
Pugen del 4% al 10%
 • Compra d'habitatge nou i els arrendaments d'habitatge amb opció de compra. L'habitatge de segona ma tributa per l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).
Pugen del 8% al 10%
 • Transport
 • Cistella de la compra d'aliments (llevat de els productes bàsics).
 • Ulleres graduades i lentillas
 • Hotels i restaurants
 • Les obres de reparació i renovació d'habitatge fins a finals de 2013 (quan passaran al 21%. La rehabilitació del habitatge perdrà així el suport fiscal).
 • Les 'novillades' i festes taurines es mantindran amb l'IVA reduït.
 • El futbol manté el IVA reduït
 • Els productes sanitaris, els de ortopèdia, els d'òptica i els medicaments veterinaris.
 • Els serveis de nutrició o els fisioterapèutics amb fins estètics 
Pugen del 8% al 21%
 • Materials d'escriptura (llapis, bolígrafs, gomes d'esborrar, etcètera), calculadores, instruments de mesura (regles, esquadres, cartabons), tisores i cintes adhesives
 • Material relacionat amb manualitats com: Plastilina, témperas, ceres plàstiques, paper vegetal, xarol i de seda
 • Els serveis mixts d'hostaleria, discoteques, sales de festa, barbacoes.
 • entrades a teatres, cinemes de tot tipus, circs, concerts i demés espectacles
 • llavors, flors i plantes ornamentals.
 • serveis de televisió digital i televisió de pagament.
 • serveis funeraris.
 • serveis de perruqueria.
 • adquisició d'obres d'art.
 • serveis prestats per artistes.
 • assistència sanitària, dental i cures termals.
 • espectacles esportius de caràcter aficionat.
 • serveis de radiodifusió.
 • execucions d'obres.
 • discoteques.
 • importacions d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.
 • serveis a persones físiques que practiquin esport.
 • obres de reparació o renovació (que no son de habitatge).
 • Material escolar.
Pugen del 18% al 21%
 • Reimportacions de béns.
 • Execucions d'obra o incorporació d'altres béns.
 • Serveis professionals.
 • Lloguers
 •  Begudes alcohòliques i tabac.
 • Cosmètics i productes d'higiene personal. 
 • Locals de negoci.
 • Aigua, llum, i telèfon. 
 • Les curses de braus 
 • La cosmètica i el productes de parafarmàcia
Productes exempts d'IVA

A més dels productes que hem descrit, existeix un ampli grup de productes que no se'ls repercuteix l'impost i que inicialment no haurien de veure alterat el seu preu en principi Dintre d'aquest bloc tenim per exemple:
 • Serveis bancaris, fonamentalment interessos, no les comissions que van al tipus general del 18%
 • Serveis d'ensenyament reglat, com col·legis o acadèmies d'ensenyament. 
 • Serveis de probes diagnostic, controls de risc cardiovascular, probes de glucosa, colesterol, etc.
 • Serveis mèdics, hospitalaris i veterinaris.
 • Serveis de cura i atenció a nens i tercera edat.
CANVIS EN EL RECÀRREC D'EQUIVALÈNCIA
 • Amb caràcter general: passa del 4 al 5,2% 
 • Per a lliuraments de béns gravats a tipus reduït: passa del 1 al 1,4%