dijous, 28 d’octubre de 2010

EL GRAN CASINO EUROPEO "TODO PARA POCOS NADA PARA EL RESTO"

Aquí teniu un vídeo molt il·il·lustratiu de un truc de màgia que ha fet el gran capital , la dreta i la banca de com passar de deute privat a deute public.
Ells que varen crear la deute i la crisi, ara ens fan pagar l'immens deute als treballadors i lo que es pitjor als nostres fills, i a sobre ells cada dia son mes rics i amb mes beneficis, i nosaltres cada dia mes pobres i amb més deutes. 
La crisis actual es la demostració mes evident del fracas del neoliberalisme i de les polítiques de la dreta i del PP.

dimecres, 27 d’octubre de 2010

Se reconoce el derecho de los trabajadores a no recuperar el tiempo invertido negociando el convenio colectivo

Esta es una sentencia en la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido el derecho de los trabajadores a participar en la negociación de un convenio colectivo sin necesidad de recuperar el tiempo invertido en esta materia ni tampoco que esa dedicación les sea descontada de su sueldo aún sin tener crédito de horas sindicales.

La sentencia, que es firme y ha sentado jurisprudencia en el sindicalismo gallego, reconoce ese derecho a dos trabajadoras de Zara a las que la empresa no se lo reconocía. Además, el grupo Inditex tendrá que pagar una indemnización por daños y perjuicios.

Los hechos se denunciaron ante el Juzgado de lo Social de Ourense por vulneración del artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que recoge el "derecho a participar con crédito horario para hacer una labor negociadora". Ése juzgado dictó sentencia favorable a la empresa i se presento recurso ante el TSXG, que, finalmente ha dado la razón a las trabajadoras, con sentencia firme e inapelable.
Lo importante es que esta sentencia crea "jurisprudencia" y se "puede aplicar no sólo en el caso de este convenio sino para cualquier organización sindical y para todos los convenios colectivos.

dissabte, 16 d’octubre de 2010

Quin es el millor Antivirus?

Molta gent em pregunta quin es el millor Antivirus.

La meva opinió sempre es basa amb evidencies objectives. Des de fa molts anys que visito una Web on fan estudis de mercat de productes. La web es diu TopTenReviews (Enllaç de la pagina), i des de fa molt temps l'antivirus que surt guanyador es el Bitdefender.

Jo fa anys que el faig servir is us puc dir que estic encantat, i fins ara no he tingut cap problema amb virus ni altres malifetes.

Es especialment bo amb detectar també Spyware, Trojan, Worm, Malware, Rootkit.
També ens protegirà:
 • Firewall (tallafog), evita conexions entrants i sortints no autoritzades.
 • Correu electronic: Per exemple de Pishing (és una forma de correu electrònic no sol·licitat, que pretén obtenir informació confidencial mitjançant la suplantació de les pàgines d'accés a un servei de banca electrònica).Spam (Correu no desitjat)
 • Virus amb P2P( Emule, Ares, Torrent, ect)
 • Virus amb navegadors (Explorer, Firefox, etc).
 • Virus amb memòries USB (Al insertar una memòria et demana si vols analitzar-la per buscar virus, molt important)
 • Control de privacitat, per evitar que et robin les dades personals.
 • Control parental, per evitar que els nens naveguin en pagines perilloses o prohibides.
Molta gen es complica la vida buscant antivirus gratuïts o pirates, jo no ho recomano ja que molts cops aquest antivirus tenen un virus, i a sobre sempre tens que estar buscar com craquejar-los (piratejar-los) i perds molt temps.
Jo normalment compro a Internet una llicencia de un any per tres PC's i costa uns 6 € (Si he dit 6 €, menys que un menú), i si voleu 1 PC costa 4 €. Aquí teniu l'enllaç per comprar-lo a Ebay (USA): Enllaç per comprar Bitdefender Internet Security 3PC 1 Any.
Voldria aclarir que el que esteu comprant es la llicencia (un numero de llicencia que envien per e-mail, no envien disc ni caixa) i que us donaran una web per baixar-vos l'antivirus Bitdefender Internet Security (ull si teniu Windows 32 o 64 bits) i després amb el numero de llicencia podreu fer-lo servir i actualitzar-lo per un any.

En cas que tingeu qualsevol consulta podeu desarme un comentari al Blog, que jo contestaré.

Recordeu: Es millor prevenir que curar, i si a sobre te un bon preu, millor.

dijous, 7 d’octubre de 2010

No tenem prou amb la reforma laboral, i ara volen modificar el sistema de pensions

Fa poc que es va aprovar la Reforma Laboral, que tan perjudica als treballadors, i ara tornen a la carga amb la reforma de les pensions. La Comissió parlamentària del Pacte de Toledo sembla que està a punt de plantejar les línies bàsiques que dibuixaran la modificació del sistema de pensions.
Segons diuen els polítics l'ampliació de 15 a 20 anys del període de càlcul amb el qual es computa la quantia de les pensions és un dels consensos més generals que hi ha, perquè es faria molt a poc a poc i a poc a poc i no es perjudicaria excessivament a ningú.
Això no es cert, ja que segons un informe publicat pel ministeri de Treball a la fi de 2007, l'ampliació a vint anys del període de càlcul reduirà la quantia de les pensions una mitjana del 5,54 per cent. En xifres, aquesta reducció es traduirà en uns 60 euros menys de mitjana al mes, segons conclou l'estudi elaborat per Labour Associats.

No obstant això, aquesta mesura no repercutirà a tots per un igual:
 • Els treballadors que cotitzin per la base màxima, rebran la pensió màxima, que està topada, i no registraran cap minvament en la seva prestació.
 • El que que han cotitzat pel mínim patiran pocs canvis i cobraran la pensió mínima, que també està limitada.
 • Tota la resta, que es la majoria, veurà reduïda la seva prestació duran tota la seva jubilació.
 • Finalment, els únics que poden veure's beneficiats per aquesta iniciativa són els treballadors que hagin contribuït de forma generosa al sistema, i en els últims anys de la seva vida laboral hagin perdut l'ocupació.
Es vergonyós que si la pensió mitja dels jubilats es de 781 €, sigui aquest colectiu el que te que fer tot el esforç. No es llogic que els que tenen jubilacioins multimilionàries, al final acabin cobrant tambe la pensió de jubilació màxima.


Sembla ésser també, que la majoria dels grups parlamentaris estarien d'acord a recomanar que s'ampliï la progressivitat entre les cotitzacions que s'abonen al sistema i les prestacions que es perceben, tal com es va fer en les conclusions de 1995 i de 2003. A partir d'aquí, el Govern haurà de consensuar aquesta modificació amb els agents socials abans de portar-la a terme.
Peró sembla que algunes veus de la patronal s'oposen a que el Govern consensuí amb els sindicats la reforma de les pensions. Aquest es el cas del president de la patronal de grans constructores (SEOPAN), David Taguas, qui va considerar que els sindicats no han de participar en la negociació del sistema de pensions. Quina barra dir això quan ell no tindrà cap problema perquè la seva pensió "està garantida i es multimilionària".
Els treballadors hem de participar en el procés perquè som els que paguem la jubilació i per que las conseqüències s'ens aplicaran a nosaltres.

Voldria dir també que es totalment injust que un treballador  que ha treballat des dels 14 o des dels 12 anys, quan es jubili perdi un percentatge del que de per llei i pel que ha treballat li pertoca.

Baixar les pensions és insolidari i no es sostenible. Solidari perquè els que cobren mes no faran cap esforç i tot el pes recaurà en els mes dèbils. I no es sostenible perquè  condemna a la majoria de jubilats a ser encara mes pobres i als rics cada dia mes rics.

NO HO TENIM QUE PERMETRE!!!!!!!

divendres, 1 d’octubre de 2010

Los ricos cada día más ricos y los pobres cada día más pobres

La presión fiscal no es ni justa ni homogénea para el conjunto de los trabajadores, y tenemos ademas una presión fiscal "dual"; por un lado, la que soportan las rentas que pueden ser ocultadas como son las de las empresas y empresarios, y por otro, la que soportan las rentas "retenidas en origen" y, por tanto, conocidas y recaudadas por la Hacienda Pública.

Por otro lado la presión fiscal sobre el salario medio de los trabajadores se situó en el 37,8% en el año 2008, pero, si se consideran los impuestos que soporta un  trabajador por el consumo (IVA e Impuestos Especiales), la presión fiscal sobre el salario medio se elevaría desde el 37,8% hasta el 47,01%, y podría incluso superar el 50% si se añaden los pagos medios de los impuestos sobre sucesiones o donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, impuestos municipales o tasas.

Con esta información esta claro que la presión fiscal que sufrimos los trabajadores en España es una de las mas altas de Europa, superior a Holanda i similar a la de Alemania, pero con unos servicios públicos que aun no están a su nivel, y los cuales nos quieren recortar.

Pero esto no es todo, deberíamos saber también que, no son los que mas cobran los que mas pagan:
Los trabajadores y pensionistas pagamos más impuestos que los empresarios. Los trabajadores y pensionistas ingresan el 75% de la recaudación total del Impuesto de la Renta y declaran unas rentas anuales de 4.875 euros más que los pequeños y medianos empresarios, y alrededor de 6.833 euros más, si se compara con los ingresos de los microempresarios.

Las grandes fortunas tributan solo el 1 % (Si, he dicho bien el 1%): La situación fiscal actual penaliza al ciudadano de a pie, que paga un 18% por sus rendimientos de capital, y beneficia a las grandes fortunas que tributan al 1% mediante el instrumento de las SICAV.
Las más de 3.200 Sicav que operan en España gestionan un patrimonio total de más de 25.000 millones de euros, y, en plena crisis, el tercer trimestre del año pasado aumentaron su capital en un 4,3%.
La Inspección de Hacienda inició en 2005 un plan de control de las SICAV, y en la casi totalidad de los casos, la Inspección consideró que la mayor parte de los inversores eran ficticios, y levantó acta, exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente. Pero para proteger a los ricos las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda, trasladándosela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es extraño que Hacienda detectara irregularidades y la CNMV nunca ha considerado que una SICAV no cumplen los requisitos.
Por otro lado, tener las SICAV en España no garantiza que inviertan sus recursos en España. Las SICAV invierten en diversos mercados, ya que hay libertad de circulación de capitales.

Los mas ricos son los que mas defraudan: Es posible reducir el déficit público -11,2% sin hacer recortes sociales o laborales. Para ello deberíamos afrontar una lucha decidida y enérgica contra el fraude fiscal, y en especial el de los mas ricos:
 • El 86% de los que tienen fortunas con más de diez millones de euros, evaden sus obligaciones fiscales.
 • El 18% de los que tienen entre medio millón y un millón de euros, defrauda actualmente a la Hacienda pública.
 • El 45 % de los que tienen entre uno y diez millones de euros, elude el fisco. Las mayores bolsas de evasión fiscal se dan en capital mobiliario (acciones) e inmuebles, que vienen a representar actualmente el 93% de todos los bienes y derechos declarados.
 • Según la banca privada, existen en España unos 400.000 ciudadanos con más de 300.000 euros invertidos en activos financieros.
 • La economía sumergida representa el 23% del PIB (en Alemania representa el 6% del PIB)
Para los empresarios lo más fácil es no pagar impuestos: Lo primero que dejan de pagar las empresas cuando no pueden hacer frente a todas sus obligaciones son los impuestos, porque es lo que les ocasiona "menos dificultades". Si las empresas dejan de pagar a los Bancos les ejecutan las garantías de los préstamos y les cortan la línea de crédito; si dejan de pagar a los proveedores, no les sirven, salvo que les paguen en efectivo". En cambio, si no pagan impuestos, no se los reclaman inmediatamente. Es más, puede ocurrir que transcurran cuatro años, período en el que prescribe la obligación de pagar el IVA, y no tengan que pagar nada. Esta claro que los trabajadores no recibimos el mismo trato, si no prueben de dejar de pagar a hacienda.

No se permite que Hacienda investigue a las grandes fortunas: Hacienda no investiga los grandes fraudes, los desarrollos urbanísticos, las grandes fortunas, sino que está centrada en el pequeño contribuyente y en las pequeñas irregularidades de los autónomos.

Reducción de la bolsa de dinero negro: Deben fijarse los objetivos prioritarios de reducción de la economía sumergida y de aumento de la eficiencia del gasto público
Reducir en un 5% del PIB el volumen de la economía sumergida permitiría elevar la recaudación fiscal en 12.700 millones de euros, y aumentar en 6.500 millones de euros las cotizaciones de la Seguridad Social (la economía sumergida está cifrada en un 23,3% del PIB, unos 240.000 millones de euros).

Que son las SICAV: En España la SICAV son un instrumento financiero que permite diferir impuestos a través de la creación de una Sociedad Anónima cuyo objeto es invertir en activos financieros, mediante este instrumento los accionistas tributarán por las plusvalías una vez materialicen estas, repartiendo dividendos o vendiendo las acciones de la SICAV con plusvalías al tipo establecido para las rentas de capital en España. Gozan de importantes ventajas fiscales, de forma que las SICAV tributan al 1% en el impuesto sobre sociedades. Actualmente este instrumento de inversión es uno de los más utilizados por personas con grandes capitales.


Conclusión: Después de toda esta información esta claro para todos que los trabajadores somos los únicos que pagamos nuestros impuestos. No es justo que ahora nos sometan a una mayor presión fiscal, nos recorten los salarios y los servicios públicos, mientras los que mas tienen continúan pagando menos, defraudando sus impuestos y utilizando la economía sumergida para ganar aun mas dinero.
El coste de la crisis también deberían pagarlo las grandes fortunas y grandes corporaciones industriales que son las culpables de la crisis. Pero al final los recortes sociales y la reforma laboral aprobados por el Gobierno solo van a afectar a la mayoría de las personas con rentas bajas o muy bajas.

En lugar de recortar derechos y servicios a los trabajadores el gobierno debería:
 • Recuperar el Impuesto sobre Patrimonio para las grandes fortunas, iniciativa que afectaría a cerca de 89.000 contribuyentes con patrimonios individuales netos superiores a un millón de euros y que aportaría a las arcas del Estado hasta 1.450 millones de euros anuales. La propia Elena Salgado dijo en su momento que eliminar Patrimonio fue un error.
 • Como alternativa al endurecimiento de las pensiones o a los recortes socio laborales y a las subidas aprobadas de impuestos a 'mileuristas' y a las clases medias, el estado debería dirigir una lucha contra el fraude y la economía sumergida, si se redujera en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, esto significaría recaudar anualmente unos 38.000 millones de euros. En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23,3% del PIB, "la segunda tasa mayor de los países europeos más avanzados".
 • Recuperar la progresividad de nuestro sistema fiscal, para que no nos toque siempre a los mismos la peor parte.
 • Gravar las rentas de capital y beneficios empresariales, particularmente los bancarios, al nivel, como mínimo, de las rentas del trabajo.
 • Endurecer las penas por corrupción, enfatizando sobre todo en la recuperación de lo robado.
El Estado protege a los delincuentes de cuello blanco. No actúa contra ellos, y si lo hace es de forma excepcional. Nunca persigue de manera sistemática a quienes defraudan a la hacienda pública, a la seguridad social y evaden impuestos o capitales. Sirva como ejemplo la actual reforma laboral. Mientras se avala el despido exprés por razones objetivas del empresario evitando con ello pagar indemnizaciones, los gerentes de bancos, directivos, miembros de los consejos de administración y altos cargos siguen blindándose ante la crisis. Sus nóminas no sufren recortes y sus contratos contemplan el abono de millones de euros en caso de despido.

Aunque el "pensamiento" neoliberal se empeñe en convencernos de lo contrario, los impuestos y la lucha contra el fraude y la corrupción, son la única forma de redistribuir la renta y tener una protección social acorde con el estado del bienestar al que deberíamos aspirar.

Y si en España existiera una tributación justa y tuviéramos menos fraude y corrupción, no haría falta que los que tenemos menos, tengamos que pagar mas, y encima nos impongan drásticas medidas de recorte social o laboral como las aprobadas, o a los anuncios de endurecer las condiciones de jubilación»

Una frase para recordar:
Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. (John Fitzgerald Kennedy)