dilluns, 1 d’agost de 2011

Declaren improcedent un acomiadament que s'havia justificat per les retallades de la Generalitat

El jutjat social número 11 de Barcelona ha declarat improcedent l’acomiadament d’un treballador de la Generalitat que s’havia justificat per les retallades que està aplicant el Govern.
Es tracta del cas d’un treballador del Servei Metereològic de Catalunya, que l’empresa va acomiadar al•legant causes organitzatives i econòmiques –amb una indemnització reduïda, de 20 dies per any treballat, argumentant que ho havia de fer així degut a les retallades pressupostàries que imposa la Generalitat als organismes públics, i que exigien una retallada de plantilla del 5%.
El jutge ha considerat aquestes raons com a “reflexions genèriques i insubstancials”, i ha dictaminat que d’això no es desprèn que l’empresa passi per “dificultats de funcionament que puguin ser superades” amb aquest acomiadament.
El jutge fins i tot apunta la possibilitat que hi hagi hagut “nepotisme negatiu” per part de l’empresa, motivat pel canvi de Govern.
La sentència obliga l’empresa a readmetre el treballador en un termini de cinc dies o a indemnitzar-lo amb el que correspon per a un acomiadament improcedent.
En tots dos casos, ha de considerar (i pagar) com a temps treballat el temps transcorregut entre l’acomiadament i la sentència.
En cas de no readmissió, la indemnització puja a 54.700 euros.